Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang-Kỳ Cùng(25/11/2021)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1969/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang-Kỳ Cùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tìm theo ngày :