Treo thưởng thi công Trung tâm Hội nghị Quốc gia(01/12/2005)

Bộ Tài chính đã công bố chế độ thưởng, phạt cho các đơn vị tham gia thi công công trình Trung tâm Hội nghị Quốc gia để đưa công trình này vào phục vụ hội nghị APEC đầu tháng 10/2006.

Tìm theo ngày :