Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII(17/02/2014)

Ngày 17/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 240/BXD-PTĐT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII về việc “Đề nghị Trung ương có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột để trở thành đô thị trung tâm Tây Nguyên”.

  • Ngày 12/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 226/BXD-PTĐT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Long An về nội dung “Tại Khoản 1, Điều 15, Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới có quy định đối với những dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên do Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư; những dự án còn lại (trừ các dự án quy định tại Khoản 1 Điều 15) do UBND cấp tỉnh cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. Ngày 14/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về Quản lý đầu tư phát triển đô thị (Nghị định này thay thế Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ), tại Khoản 1, Điều 21 có quy định đối với những dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên (kể cả các dự án thuộc địa giới hành chính của hai tỉnh trở lên hoặc khu vực có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng) do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép đầu tư; những dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha đến 100 ha do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép đầu tư sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới trước đây, UBND tỉnh đã cho chủ trương thực hiện các dự án này đúng theo quy định tại Nghị định số 02/2006/NĐ-CP, về các dự án dưới 200 ha do UBND cấp tỉnh cho phép đầu tư. Nay, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP được ban hành gây vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Kiến nghị Chính phủ cho phép tỉnh Long An tiếp tục triển khai thực hiện các dự án trước đây có quy mô sử dụng đất từ 100 ha đến 200 ha đã có chủ trương của UBND tỉnh và áp dụng theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án. Đối với các dự án khu đô thị mới trở về sau sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP”.
  • Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 154/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XVIIIvề việc đề nghị Nhà nước tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, hiện nay con số nợ đọng quá lớn dẫn đến nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, công nhân bị mất việc hoặc chậm lương.
  • Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 152/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới kì họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII về việc “Đề nghị đầu tư thêm các khu dân cư bán trả chậm cho người dân sống trong vùng sạt lở, người dân nghèo và người có thu nhập thấp có căn nhà hoàn chỉnh”.
  • Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 151/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Quảng Nam, Long An và An Giang gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII. Nội dung kiến nghị:- “Đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo như Quyết định 167 trước đây”. - “Đề nghị Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương sớm phê duyệt để địa phương tiếp tục thực hiện tốt chương trình nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2 (2012 - 2015) theo Quyết định 167 và 67, vì hiện nay người dân đang gặp khó khăn về nhà ở”.
  • Ngày 22/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 145/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII về việc “Xem xét và sớm quyết định cho triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Quyết định 167/CP về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo; đồng thời, mở rộng đối tượng được hỗ trợ là những hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp nhưng theo phân chia địa giới hành chính họ đang ở trong khu vực khối phố; xem xét cho mở rộng thêm đối tượng đang cư trú tại khu vực khối phố được thụ hưởng chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở”.
  • Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 150/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc “Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho hộ nghèo lên 30.000.000 đồng/hộ vì mức kinh phí hiện nay là quá thấp không thực hiện được”.
  • Ngày 16/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 96/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn, Nam Định gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc cử tri đề nghị chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở để có cơ sở triển khai thực hiện.
  • Ngày 16/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 97/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc Cử tri đề nghị nâng mức hỗ trợ xây nhà ở cho đối tượng người có công, quy định như hiện hành là quá thấp không thể xây được nhà với tình hình giá cả hiện nay.
  • Ngày 16/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 94/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở cần có quy định cụ thể đối với hộ có 2-3 trường hợp đều được hưởng chính sách thì giải quyết như thế nào? Ví dụ: Hai vợ chồng đều được hưởng chính sách nhưng không sống cùng một nhà (sống với 2 người con ở 2 nhà khác nhau) thì giải quyết ra sao?
  • Ngày 17/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 106/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XVIII về việc đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, sớm ban hành định mức dự toán trong lĩnh vực công ích đô thị (sửa đổi, bổ sung) để làm căn cứ lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư theo quy định.
Tìm theo ngày :