Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận về động đất xảy ra liên tục ở thủy điện Sông Tranh 2(12/06/2013)

Ngày 11/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1117/BXD-GĐ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận về việc “Động đất xảy ra liên tục ở thủy điện Sông Tranh 2, cuộc sống nhân dân nơi đây không ổn định, lo sợ… đề nghị Chính phủ xem xét lại dự án này, nếu cần thiết cho dừng dự án”.

Tìm theo ngày :