Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La gửi tới kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII(27/01/2016)

Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 136/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La gửi tới kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, và các văn bản quy phạm pháp luật khác để có cơ sở triển khai thực hiện”.

  • Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 135/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII với 04 nội dung, cụ thể như sau: 1. Đề nghị hoàn thiện chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thu nhập thấp.2. Đề nghị điều chỉnh mục 5, Thông tư 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng, yêu cầu người khai thực trạng nhà ở phải chịu trách nhiệm về nội dung khai báo của mình trước khi được thủ trưởng đơn vị xác nhận.3. Đề nghị cần có quy định cụ thể và có chế tài đối với các trường hợp mua nhà ở thương mại dưới dạng căn hộ thô có giá không vượt quá 1,05 tỷ đồng thực hiện vay vốn hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỷ đồng.4. Về việc xác nhận đối tượng vay vốn chương trình và tháo gỡ khó khăn cho các thủ tục hành chính có liên quan:- Kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất hướng dẫn thực hiện xác nhận đối tượng được vay vốn Chương trình, đề nghị hướng dẫn cụ thể về việc xác nhận đối tượng được vay vốn chỉ cần một cá nhân thuộc đối tượng vay vốn hoặc cả hai vợ chồng đều phải thuộc đối tượng vay vốn mới được giải ngân theo Chương trình.- Trong trường hợp hai vợ chồng tạm trú/ thường trú tại hai địa chỉ khác nhau, kiến nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn cụ thể về việc xác nhận thực trạng nhà ở đối với cả hai vợ chồng hoặc chỉ cần xác nhận đối với một người vợ/chồng là đủ điều kiện để vay vốn chương trình này.- Ngoài ra, kiến nghị Bộ Xây dựng, NHTW tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành và các cơ quan chức năng có liên quan để đẩy nhanh việc xác nhận thực trạng nhà ở, tiết kiệm thời gian, công sức của khách hàng và tạo điều kiện thủ tục thông thoáng để tăng cường đẩy mạnh tiến độ giải ngân Chương trình này. 
  • Ngày 18/01, Bộ Xây dựng đã có công văn81/BXD-QLN trả lờikiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị như sau: “Cử tri cho rằng, khi đối chiếu các điều khoản của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở, cụ thể: tại khoản 5 Điều 3 và khoản 2 Điều 4 của Luật Đầu tư và khoản 2 Điều 17, khoản 1 Điều 19 của Luật Nhà ở thì các Dự án phát triển nhà ở theo hướng dẫn của Nghị định 71/2010/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở...bị vướng Luật Đầu tư về trình tự, thủ tục. Khi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh các dự án phát triển nhà ở thì chưa rõ thực hiện Luật Đầu tư 2014 hay Luật Nhà ở 2014 trong vấn đề về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án nhà ở. Từ những khó khăn nêu trên, Sở Xây dựng đề xuất khi thực hiện đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở theo quy định tại Luật Nhà ở 2014 thì trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014”.
  • Ngày 21/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2969/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ tiếp tục bố trí và phân bổ nguồn vốn để thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La với tổng số vốn là 176,02 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 7.489 nhà thuộc diện chính sách, trên cở sở Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Quyết định số 838/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ngày 16/4/2014 về phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La” như sau:
  • Ngày 21/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2968/BXD-QLN trả trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Ninh Thuận, Hà Nam và Quảng Trị. Nội dung kiến nghị: "Theo quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thì người có công với cách mạng khi có nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới thì được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; đối với nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung, tường và thay mới mái nhà thì được Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ. Cử tri cho rằng, mức hỗ trợ như trên là quá thấp, còn mang tính bình quân và chưa phù hợp với thực tế hiện nay, đặc biệt là đối với các hộ đang sinh sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa có chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng cao. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu nâng mức hỗ trợ trên" như sau:
  • Ngày 23/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3005/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị hướng dẫn cụ thể các nhóm ưu tiên trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Vì số lượng đối tượng thụ hưởng quy định tại khoản 1, Điều 2 của Quyết định này rất lớn, trong khi ngân sách phân bổ hàng năm không đáp ứng đủ nhu cầu. Do vậy, gây khó khăn khi tổ chức thực hiện tại cơ sở" như sau:
  •  Ngày 11/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2906/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Quảng Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Đồng Tháp và Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII do Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 378/BDN ngày 13/11/2015. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị Chính phủ cân đối các nguồn lực để tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại các địa phương. Việc này đang triển khai rất chậm và nhiều người chưa kịp hưởng đã mất. Nhiều người đã sửa nhà xuống cấp không ở được nhưng vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ" như sau:
  • "Hiện nay, Bộ Xây dựng đã và đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục vay vốn, thúc đẩy nguồn cung về nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có giá bán dưới 1,05 tỷ đồng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ tín dụng nhà ở 30.000 tỷ đồng" - Đó là một trong những nội dung trong công văn ngày 12/11/2015 của Bộ Xây dựng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thành Lập - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh về giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thu nhập thấp có thể sở hữu nhà ở.
  • Ngày 4/9/2015 Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai về việc đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, quy định phân cấp lại cấp công trình điện, cụ thể: Đối với công trình cấp III có cấp điện áp từ 1kV đến 35kV, cấp IV có điện áp dưới 1kV. Vì hiện nay, công tác quản lý chất lượng công trình có điện áp đến 35kV đang bỏ ngỏ, không có đơn vị quản lý, kiểm tra. Nếu không thì cần phân định trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng công trình.
  • Ngày 27/8/2015, Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP Đà Nẵng với nội dung: Bộ Xây dựng cần có những biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, tình trạng ngập úng, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân, trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án, nhất là dự án có quy mô lớn.
  • Ngày 27/8/2015, Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh về nội dung: “Tại khoản 3, Điều 62, Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2015 quy định: “Thuê tư vấn quản lý đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác và dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ”. Để việc áp dụng đúng quy định của Luật Xây dựng tại khoản 3, Điều 62, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh trân trọng đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải thích và ví dụ cụ thể dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ để cử tri biết và thực hiện cũng như tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện đồng bộ”.
Tìm theo ngày :