Cam Ranh (Khánh Hòa): Dẫn đầu khối huyện về cải cách hành chính(24/03/2022)

Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của UBND TP. Cam Ranh đạt 89,47%, xếp loại tốt, đứng đầu khối huyện. Năm 2022, thành phố tiếp tục động viên cán bộ, công chức có nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của người dân.

Tìm theo ngày :