TP Hồ Chí Minh điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính đặc biệt(27/10/2021)

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn về việc cập nhật, điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp.

Tìm theo ngày :