Ðóng góp vào lộ trình cải cách hành chính(27/04/2022)

Việc chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận theo Quyết định 468/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã và đang được triển khai ở nhiều nơi, bước đầu mang lại kết quả thiết thực.

Tìm theo ngày :