Bộ Xây dựng cho ý kiến việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là chủ đầu tư Dự án Khu dân cư mới Picenza Mỹ Hưng(14/10/2021)

Ngày 14/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4254/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cho ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là chủ đầu tư Dự án Khu dân cư mới Picenza Mỹ Hưng.

<<1...4567...111>>
Tìm theo ngày :