Hướng dẫn Công ty Cổ phần DAP Số 2 – VINACHEM về việc phân loại, phân cấp công trình xây dựng(29/06/2023)

Ngày 29/6/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2790/BXD-GĐ gửi Công ty Cổ phần DAP Số 2 - VINACHEM về việc phân loại, phân cấp công trình khi bổ sung thêm hạng mục dây chuyền xử lý, tái chế gyps (viết gọn là Dây chuyền gyps) vào Nhà máy sản xuất phân bón Diamon phốt phát (DAP) số 2 công suất 330.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Tìm theo ngày :