Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng(12/04/2021)

Quản lý chất lượng các công trình xây dựng là nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo tính bền vững, hiệu quả kinh tế khi đưa vào sử dụng. Trên cơ sở đó, Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng) đã triển khai đồng bộ biện pháp giám sát; kiểm tra năng lực của các đơn vị tư vấn xây dựng, đơn vị xây lắp; hướng dẫn Luật Xây dựng… kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình đầu tư xây dựng, nhằm bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, mĩ thuật của công trình.

Tìm theo ngày :