Báo cáo tình hình triển khai Đề án đô thị thông minh(16/05/2022)

Ngày 16/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1683/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình triển khai Đề án đô thị thông minh.

Tìm theo ngày :