Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam(10/11/2023)

Ngày 10/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5176/BXD-PTĐT về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam.

Tìm theo ngày :