Đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng phát triển đô thị tại Cao Bằng(16/11/2021)

Dự án phát triển đô thị Bắc Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng có quy mô 45 ha, mức vốn đầu tư khoảng 1.051 tỷ đồng, do liên danh CTCP Đầu tư Sơn Phúc và CTCP Đầu tư Xây dựng Nalico triển khai.

Tìm theo ngày :