Phát triển bền vững đô thị ở miền Trung(01/12/2021)

Tiến trình đô thị hóa vùng Trung Bộ đã và đang bộc lộ những tồn tại, hạn chế và thách thức; trong đó đáng lo ngại nhất là gia tăng khoảng cách thu nhập giữa các vùng miền và các địa phương.

12345...65
Tìm theo ngày :