Chương trình Quản lý nước thải và chất thải rắn tại các tỉnh lỵ Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 2 và thông báo về giai đoạn 3(19/01/2012)

Ngày 17/1, Cục Hạ tầng Kỹ thuật đã phối hợp với Chương trình Quản lý nước thải và chất thải rắn tại các tỉnh lỵ Việt Nam tổ chức buổi họp Báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 2 và thông báo về chương trình hoạt động giai đoạn 3 (tháng 8/2011-7/2014).

Tìm theo ngày :