Phân vùng cấp nước đô thị trên địa bàn thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận(09/12/2011)

Ngày 07/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 46/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc phân vùng cấp nước đô thị trên địa bàn thành phố Phan Rang- Tháp Chàm như sau:

Tìm theo ngày :