Long An kiểm điểm việc cấp phép trạm nghiền xi măng không đúng quy hoạch(09/03/2012)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh Long An kiểm điểm tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp thuận đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án trạm nghiền xi măng không đúng quy hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tìm theo ngày :