Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái phía Đông Nam(02/12/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái phía Đông Nam, thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

Tìm theo ngày :