Khởi động đầu tư Khu Công nghiệp trọng điểm Hải Long (Nam Định)(20/06/2024)

Ngày 18/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai các nội dung công việc liên quan đến dự án Khu công nghiệp Hải Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Tìm theo ngày :