Không phải xin ký tứ cận khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng(25/08/2015)

Ngày 24/8/2015, Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang với nội dung: “Việc cấp giấy phép xây cất nhà có ký tứ cận mới đủ điều kiện cấp phép, nhưng trên thực tế có nhiều trường hợp do mâu thuẫn cá nhân nên không ký tứ cận, thì không được cấp giấy phép đã gây khó khăn cho người xin cấp giấy phép. Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét và có giải pháp phù hợp”.

  • Ngày 24/8/2015, Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai với nội dung: “Tại điểm b, khoản 5, Điều 57 về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư quy định: Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trường hợp sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng. Tuy nhiên tại điểm b, khoản 4, Điều 6 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định: Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trường hợp sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định. Do vậy đề nghị Bộ Xây dựng sớm có văn bản hướng dẫn cụ thế để triển khai thực hiện vấn đề trên”.
  • Ngày 14/8/2015 Bộ Xây dựng ra văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về nội dung: “Đề nghị Bộ Xây dựng sửa đổi những mâu thuẫn tại Điều 4, Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011 của liên Bộ: Bộ Xây dựng - Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Tài nguyên và môi trường: “ ...sau khi nhiệm vụ quy hoạch được duyệt, UBND xã tổ chức lập đồ án quy hoạch, quy định quản lý theo quy hoạch và thông qua HĐND xã…”. Tuy nhiên theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 thì HĐND cấp xã không có nhiệm vụ, quyền hạn quyết định thông qua quy hoạch. Đề nghị xem xét điều chỉnh tránh mâu thuẫn giữa Luật và văn bản dưới Luật”.
  • Ngày 12/8/2015, Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh với nội dung kiến nghị: Nhà nước cần có những biện pháp chặt chẽ nhằm tránh tình trạng những khu dân cư đa số người nước ngoài sinh sống và hình thành nên những đặc điểm văn hóa, lối sống không phù hợp nền văn hóa Việt Nam.
  • Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Bình Định, Hòa Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Nam về việc hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Ngày 22/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1584/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh: Tiền Giang, Bạc Liêu, An Giang và Đăk Lăk gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị:
  • Ngày 27/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 614/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội XIII với nội dung: Thanh Hóa là tỉnh nghèo, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn mới đáp ứng được 30% nhu cầu chi ngân sách địa phương; đề nghị Chính phủ ưu tiên hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa 100 tỷ đồng để lập các đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chỉnh phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo kết luận sổ 58/TB-VPCP ngày 28/01/2014 của Văn phòng Chính phủ.
  • Ngày 23/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 564/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn, chậm phát triển nhưng giá cả bất động sản vẫn ở mức cao làm cho cuộc sống của người dân càng khó khăn. Đề nghị Chính phủ cần có những giải pháp tích cực để hạ giá thành sản phẩm”.
  • Ngày 06/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 417/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang và cử tri tỉnh Nghệ Angửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII với nội dung “Đề nghị quan tâm chỉ đạo sâu sát việc đầu tư các thiết chế văn hóa các địa điểm vui chơi, giải trí cho người lao động, xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo tại các khu công nghiệp; xây dựng nhà ở xã hội ở những địa bàn có nhiều doanh nghiệp, đông lao động để giúp người lao động được mua, thuê nhà ở lâu dài để khắc phục tình hình điều kiện khó khăn trong sinh hoạt ở nhà trọ tư nhân như hiện nay”.
  • Ngày 03/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 391/BXD-HTKT trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII, nội dung kiến nghị: “Đề nghị không đưa nhóm các dự án bãi đỗ xe công cộng (mặc dù có trung tâm thương mại) vào dự án bất động sản, mà cần đưa vào nhóm hạ tầng để được khuyến khích cho vay vốn đầu tư”.
  • Ngày 02/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 390/BXD-QLN trả lờikiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Tỉnh An Giang được hỗ trợ vay ưu đãi trong thời hạn 10 năm theo Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ (giai đoạn 1) với số tiền 615.878 triệu đồng để xây dựng 38.458 nền nhà bán trả chậm cho hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn. Đến nay, tỉnh An Giang đã trả nợ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam 130.038 triệu đồng, còn nợ 485.840 triệu đồng, tuy nhiên thực tế việc thu hồi nợ các hộ dân còn chậm do đời sống người dân còn khó khăn, không có khả năng trả nợ. Đề nghị xem xét cho miễn, giảm hoặc khoanh nợ 132.308 triệu đồng đối với 12.398 hộ nghèo, hộ chính sách neo đơn”.
Tìm theo ngày :