Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV(10/08/2023)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Hiện nay, công nhân gặp khó khăn về nhà ở, khi ở trọ thì có rất nhiều vấn đề phát sinh (an ninh, sinh hoạt không đảm bảo, chi phí cao). Cử tri kiến nghị sớm triển khai chính sách nhà ở xã hội cho công nhân lao động và mức vay tối đa là 01 tỷ đồng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm nghiên cứu hướng dẫn việc xây dựng giá bán nhà ở xã hội theo hướng để người thu nhập thấp và sinh viên có cơ hội được thụ hưởng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắc do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị:  “Hiện nay mức tiền công, tiền lương, thu nhập của công nhân lao động còn thấp, trong điều kiện giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng cao, chi phí sinh hoạt, chăm sóc con cái khá lớn vì vậy công nhân lao động không có tích lũy để có thể mua đất làm nhà ở. Đề nghị xem xét có chính sách xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ bán trả góp hoặc cho công nhân lao động vay vốn ưu đãi lãi suất thấp để mua nhà ở để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.’’

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: Hiện nay mức tiền công, tiền lương, thu nhập của công nhân lao động khoảng 5 - 7 triệu đồng/tháng, trong điều kiện giá cả hàng tiêu dùng tăng cao, chi phi sinh hoạt, chăm sóc con cái khá lớn, công nhân lao động không có khả năng tích lũy để có thể mua đất làm nhà ở. Đề nghị quan tâm xem xét có chính sách xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ bán trả góp hoặc cho công nhân lao động vay vốn ưu đãi lãi suất thấp để mua nhà ở”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: Với mức thu nhập bình quân từ 6 đến 7 triệu/tháng như hiện nay thì người lao động sẽ rất khó mua được nhà, đảm bảo nhu cầu cuộc sống. Cử tri các khu công nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, tạo điều kiện để người có thu nhập thấp có thể mua nhà với lãi suất ưu đãi nhằm ổn định cuộc sống”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Hiện nay, nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp rất lớn, tuy nhiên việc tiếp cận, thụ hưởng nhà ở xã hội còn nhiều hạn chế, bởi nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn hẹp, giá bán còn cao, vượt quá khả năng tài chính của đa số người lao động. Cử tri kiến nghị có cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ để khuyến khích, đẩy mạnh đầu tư, phát triển nhà ở xã hội và đảm bảo giá nhà ở xã hội ở mức vừa phải để cán bộ, công nhân, người lao động có thu nhập thấp có điều kiện mua nhà ở, ổn định cuộc sống”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng tiếp cận nguồn vốn vay mua nhà ở xã hội còn thiếu đối tượng là “Cán bộ không chuyên trách cấp xã”. Do đó, đề nghị trình Chính phủ bổ sung nhằm tạo điều kiện cho đối tượng này được tiếp cận nguồn vốn để mua nhà ở xã hội góp phần ổn định cuộc sống.’’

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm ban hành Nghị quyết về thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị điều chỉnh tăng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở lên 30 triệu đồng/căn và xây mới nhà ở lên 60 triệu đồng/căn cho đối tượng là người có công với cách mạng để đảm bảo chất lượng, vì hiện nay mức hỗ trợ còn thấp”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; UBND huyện Vĩnh Tường đã rà soát, báo cáo UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho người có công với cách mạng đối với 295 nhà (trong đó 192 nhà đề nghị hỗ trợ xây mới, 103 nhà đề nghị hỗ trợ sửa chữa). Tuy nhiên, đến nay các đối tượng vẫn chưa được hỗ trợ vì lý do: Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 và Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ chỉ hỗ trợ danh sách theo đề án của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định các đối tượng khó khăn về nhà ở tính đến hết ngày 31/5/2017. Đề nghị trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trong giai đoạn tiếp theo”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023 với nội dung kiến nghị: “Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định còn 5.002 hộ gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ thuộc các đối tượng hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại điểm d Khoản 6 Điều 102 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đang ở nhà có nguy cơ sụp đổ, không an toàn cần sớm được hỗ trợ. Trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã chuyển kiến nghị của cử tri về việc “Đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí cho địa phương để sớm thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; đồng thời, xem xét nâng mức hỗ trợ xây mới nhà ở thấp nhất là 50.000.000 đồng/hộ và mức hỗ trợ sửa chữa, cải tạo nhà ở thấp nhất là 30.000.000 đồng/hộ (Trong đó, mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương là 90%; hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh là 10%)” đến Bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết, được Bộ Xây dựng trả lời tại Văn bản số 2746/BXD-QLN ngày 22/7/2022, theo đó Bộ Xây dựng hiện đang lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành liên quan, sau khi có ý kiến góp ý, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu, giải trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Cử tri tiếp tục kiến nghị sớm xem xét, giải quyết để địa phương triển khai thực hiện”.

Tìm theo ngày :