Trà lời chất vấn nội dung liên quan đến nhà ở xã hội(22/06/2022)

Bộ Xây dựng nhận được Phiếu chất vấn ngày 12/5/2022 của Đại biểu Quốc hội Nguyẫn Tạo thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng (Quốc hội khóa XV),  với nội dung: "Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thể hiện sự nỗ lực trong việc tạo dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập thấp, gặp khó khăn về chỗ ở: nhưng tình trạng thiếu nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân đến nay vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại kéo dài.

  • Ngày 30/8/2021, Ban Dân nguyện có văn bản số 277/BDN về kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 1 khóa XV. Trong đó có nội dung kiến nghị nghiên cứu, hướng dẫn việc lựa chọn vật liệu thay thế vật liệu gỗ trong việc xây dựng nhà ở của người H’Mông để đảm bảo chất lượng với chi phí hợp lý, đồng thời ban hành thiết kế điển hình, thiết kế mẫu phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt, điều kiện sống, giúp cho bà con người H’Mông làm nhà ở an toàn chắc chắn.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: "Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) phối hợp giải quyết triệt để những tồn tại của các dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư như đầu tư hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều ô đất còn để trống, chưa triển khai thực hiện".

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái do Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: Thời gian qua, giá vật liệu xây dựng như: xi măng, cát, đá xây dựng,… tăng đột biến gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công (nhiều trường hợp phải điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư). Cử tri kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng xem xét, ban hành các chính sách, giải pháp bình ổn thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là mặt hàng thép để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: Theo Luật Kiến trúc năm 2019, tại Điều 41. Quy định chuyển tiếp “1. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021”. Tuy nhiên, Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021 của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 17/9/2021 hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc, tại Điều 4. Quy định chuyển tiếp “1. Đối với các công việc lập quy chế quản lý kiến trúc đang thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã ký”. Theo 02 quy định nói trên đối với đô thị đã hợp đồng lập Quy chế quản lý kiến trúc thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng, nhưng theo Luật Kiến trúc lại không quy định chuyển tiếp đối với trường hợp này và các địa phương đã có Quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt sẽ hết hiệu lực ngày 31/12/2021. Như vậy, đối với đô thị trên đang tiếp tục lập Quy chế quản lý kiến trúc thì ngay sau khi phê duyệt sẽ hết hiệu lực hoặc sẽ hết hiệu lực khi còn chưa phê duyệt vì chỉ được áp dụng đến ngày 31/12/2021. Do vậy, đề nghị điều chỉnh Thông tư số 08/2021/TT-BXD  ngày 02/8/2021 của Bộ Xây dựng theo hướng đối với các đô thị đang lập Quy chế quản lý kiến trúc theo hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư số 08/2021/TT-BXD có hiệu lực thì xác định khối lượng đã thực hiện đến ngày 17/9/2021 làm cơ sở điều chỉnh lập Quy chế quản lý kiến trúc theo Luật Kiến trúc năm 2019.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ hai và tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất (được Văn phòng Chính phủ gửi kèm theo công văn số 580/VPCP-QHĐP ngày 22/01/2022) với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng Quy hoạch phát triển nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 về việc mở rộng Nghĩa trang Thanh Tước là chưa phù hợp, người dân sống quanh khu vực nghĩa trang đã bị ảnh hưởng nhiều về môi trường. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo xem xét dừng quy hoạch mở rộng nghĩa trang Thanh Tước”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 580/VPCP-QHĐP ngày 22/01/2022 với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh hệ thống giao thông hiện nay chưa đáp ứng được lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, thiếu đồng bộ, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh không đảm bảo khiến cho các đô thị Việt Nam nói chung và các khu vực nội thành của một số thành phố lớn nói riêng đang phải đối diện với tình trạng ùn tắc, thiếu hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường. Cử tri đề nghị cần có quy hoạch tổng thể về giao thông đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép xây dựng chung cư cao tầng trong khu vực nội đô và nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị cho phù hợp, đảm bảo không gian cho quy hoạch cây xanh, thiết chế văn hóa và dịch vụ công cộng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định chuyển đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV tại văn bản số 580/VPCP-QHĐP ngày 22/01/2022 với nội dung kiến nghị: “Hiện nay, việc chuyển đổi đơn vị quản lý sử dụng công trình cấp nước tập trung không thực hiện được do Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 5517/VPCP-NN ngày 08/7/2020 đã chỉ đạo:“Trước mắt, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung giữa nguyên hiện trạng. Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc quản lý, vận hành công trình bảo đảm thông suốt, hiệu quả, tránh thất thoát tài sản công cho đến khi các quy định mới được ban hành” đã gây khó khăn trong quá trình vận hành, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho nhân dân. Đề nghị nghiên cứu, sớm ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch để việc chuyển đổi và bàn giao các công trình cấp nước tập trung được thực hiện đúng quy định”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ hai và tại kỳ họp bất thường, Quốc hội khóa XV, được Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ Xây dựng theo văn bản số 580/VPCP-QHĐP với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng, vai trò trách nhiệm quản lý của các cấp, các ngành đối với các công trình, dự án còn nhiều hạn chế, thể hiện qua chất lượng kém, tiến độ chậm trễ hoặc liên tục đề nghị tăng thêm vốn đầu tư… gây lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng tới đời sống của Nhân dân.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, điều chỉnh lại quy định việc phát triển nhà ở theo hướng quỹ đất dùng để phát triển nhà ở xã hội phải được xác định theo quy hoạch phân khu làm cơ sở thực hiện. Đối với các dự án nhà ở thương mại cần dành một số tiền tương đương 20% giá trị tiền sử dụng đất thương phẩm của dự án phải nộp để làm quỹ phát triển nhà ở xã hội”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: Theo quy định tại khoản 1 Điều 92, Luật Xây dựng: Điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến ngoài đô thị phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Như vậy, các dự án có quy mô nhỏ không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng, chỉ thực hiện thủ tục chấp thuận tổng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, hiện nay không có quy định trình tự, thủ tục, nội dung, thẩm quyền chấp thuận tổng mặt bằng. Mặt khác, nội dung thẩm định thiết kế cơ sở theo Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan khác vẫn yêu cầu đánh giá phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng. Dẫn đến các doanh nghiệp có dự án quy mô nhỏ vẫn phải tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng, gây phát sinh thủ tục, đặc biệt là quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng. Đề nghị xem xét, trình sửa đổi Luật Xây dựng theo hướng bổ sung quy định chi tiết về nội dung nêu trên”.

Tìm theo ngày :