Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực(16/02/2024)

Năm 2024 tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực với trọng tâm là gỡ vướng pháp lý cho sản xuất, kinh doanh; cải cách tổ chức bộ máy hành chính và tài chính công...

Tìm theo ngày :