Đẩy mạnh triển khai một cách toàn diện, đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính(29/11/2023)

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 489/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Phiên họp thứ 6 ngày 14/11/2023.

<<1...3456...118>>
Tìm theo ngày :