Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Thứ hai, 27/11/2023 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5413/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Về việc xác định tổng mức đầu tư của dự án:

Theo quy định tại Điều 134 của Luật Xây dựng năm 2014 (Luật số 50/2014/QH13), tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; trường hợp phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng thì việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư theo thiết kế sơ bộ là cơ sở để ước tính chi phí đầu tư xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt là mức chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện dự án.

Do đó, tổng mức đầu tư xây dựng dự án nhà ở như nêu tại văn bản số 3451/SXD-QLN phải được xác định trên cơ sở mục tiêu, nội dung, quy mô đầu tư,…của dự án nêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, phù hợp với thiết kế cơ sở, với mục tiêu, nội dung, quy mô đầu tư trong Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án.

Về việc tuân thủ chủ trương đầu tư của dự án được nêu tại mục 1 công văn số 3451/SXD-QLN: Việc thực hiện dự án phải tuân thủ chủ trương đầu tư của dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 19, khoản 3 Điều 26 Luật Nhà ở năm 2014 (Luật số 65/2014/QH13); Điều 9, khoản 1 Điều 11, Điều 37 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (Luật số 66/2014/QH13); quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị và quy hoạch đô thị và pháp luật có liên quan khác.

Các nội dung liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An liên hệ Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện.

Trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án, người dân có trách nhiệm tuân thủ các nội dung đã quy định đối với dự án. Chính quyền có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và định kỳ kiểm tra việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 9 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5413/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)