Thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD để nhập khẩu 06 loại đá granit đối với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ ba, 13/12/2011 08:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2148/BXD-VLXD gửi Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD.

Theo Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp, lát thì lô hàng gồm 06 loại đá granit, với tổng diện tích 532 m2 trong Hợp đồng Thương mại số H03/2011 ngày 09/8/2011 của Công ty TNHH Thương mại Tháng Năm (Là đơn vị được uỷ thác để nhập khẩu của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) với Công ty TNHH SP Svit Kilimiv là sản phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu kỹ thuật.

Để kịp thời triển khai công tác duy tu, tôn tạo Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ Xây dựng đồng ý việc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhập uỷ thác qua Công ty TNHH Thương mại Tháng Năm, được nhập lô hàng 06 loại đá granit, với tổng diện tích 532m2 qua Cửa khẩu Hải quan Thành phố Hải phòng không phải thực hiện các thủ tục liên quan theo Thông tư số 14/2010/TT-BXD. Đề nghị Hải quan Thành phố Hải Phòng kiểm tra đúng số lượng và chủng loại (06 loại đá granit, với tổng số 532m2) và cho thông quan lô sản phẩm trên mà không cần thủ tục công bố hợp quy. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng lô hàng đá granit nhập khẩu trên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2148/BXD-VLXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2148.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)