Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đến năm 2035

Thứ sáu, 19/04/2024 13:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035.

Phát triển đô thị thị trấn Vôi nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện Lạng Giang.

Theo đó, ranh giới lập quy hoạch chung đô thị thị trấn Vôi gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Vôi và một phần các xã: Xương Lâm, Tân Hưng, Yên Mỹ. Cụ thể, phía Bắc giáp các xã Yên Mỹ, Tân Hưng; phía Nam giáp các xã Xương Lâm, Tân Dĩnh; phía Đông giáp xã Tân Hưng; phía Tây giáp các xã Tân Thanh, Mỹ Thái.

Các khu vực được xác định theo quy hoạch đô thị gồm: Khu vực số 1- Khu trung tâm đô thị hiện hữu gắn với khu trung tâm hành chính chính trị văn hóa xã hội của huyện Lạng Giang; quy mô dân số dự kiến khoảng 12.600 người; diện tích tự nhiên khoảng 318,0 ha.

Khu vực số 2 - Khu đô thị mới phía Tây trung tâm gồm khu đô thị mới gắn với trung tâm hành chính của thị trấn Vôi, quy mô dân số dự kiến khoảng 10.100 người, diện tích tự nhiên khoảng 263,4 ha.

Khu vực số 3 - Khu dân cư hiện hữu và nông nghiệp sinh thái phía Tây, quy mô dân số dự kiến khoảng 4.500 người, diện tích tự nhiên khoảng 417,89 ha.

Khu vực số 4 - Khu phát triển nhà ở sinh thái và cụm công nghiệp, là khu ở sinh thái, cụm công nghiệp nhỏ của thị trấn, quy mô dân số dự kiến khoảng 5.200 người, diện tích tự nhiên khoảng 174,08 ha.

Khu vực số 5 - Khu đô thị dịch vụ phía Nam có quy mô dân số dự kiến khoảng 10.200 người, diện tích tự nhiên khoảng 254,9 ha.

Khu vực số 6 - Khu dân cư dịch vụ hỗn hợp và nông nghiệp sinh thái phía Đông, quy mô dân số dự kiến khoảng 2.400 người, diện tích tự nhiên khoảng 278,49 ha.

Việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đến năm 2035 nhằm từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng bước nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện. Xây dựng, phát triển thị trấn Vôi đạt tiêu chí đô thị loại IV theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. 

Qua đó, lập danh mục các dự án đầu tư phát triển đô thị, dự kiến sơ bộ nhu cầu kinh phí, nguồn vốn và giai đoạn thực hiện làm cơ sở để bố trí và huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng phát triển đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.

Để triển khai hiệu quả Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi đến năm 2035, UBND tỉnh giao UBND huyện Lạng Giang chủ trì tổ chức công bố và thực hiện các nội dung của Chương trình đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có); tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển đô thị theo từng giai đoạn.

Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu phát triển đô thị liên quan, chủ động hướng dẫn, phối hợp và kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Lạng Giang trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)