Xây dựng đô thị Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) xanh, thông minh, đáng sống

Thứ năm, 17/06/2021 15:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Xây dựng thành phố Vĩnh Yên hướng đến đô thị xanh, thông minh, đáng sống là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được xác định trong mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu trên đang được Đảng bộ, chính quyền nơi đây cụ thể hóa bằng những giải pháp, hành động thiết thực, hiệu quả với sự vào cuộc chủ động, nỗ lực và quyết tâm chính trị cao nhất.

Một góc thành phố Vĩnh Yên hôm nay. Ảnh: Khánh Linh

Ba hướng đột phá chiến lược

Là đô thị trung tâm của tỉnh Vĩnh Phúc, trong những năm qua, nhất là giai đoạn 2016-2020, thành phố Vĩnh Yên đã có những bước phát triển khá toàn diện về nhiều mặt. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Trong đó, kinh tế duy trì mức tăng trưởng trên 17% mỗi năm. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan đô thị được quan tâm đầu tư với nhiều dự án lớn, trọng điểm như: Công viên quảng trường Hồ Chí Minh; Nhà hát tỉnh; Văn miếu Vĩnh Phúc; các dự án giao thông, khu đô thị mới… làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại hơn.

Tuy nhiên, xét trên tổng thể, sự phát triển của đô thị Vĩnh Yên vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế trung tâm đô thị của Vĩnh Phúc, một trong những tỉnh phát triển hàng đầu ở miền Bắc, thu ngân sách luôn đứng top cao nhất cả nước.

Cụ thể: Việc triển khai các quy hoạch đô thị còn chậm, chưa mang tầm chiến lược lâu dài dẫn đến quá trình thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần; công tác đầu tư hạ tầng chưa thực sự đồng bộ, thiếu các hạ tầng xã hội công cộng, như: Công viên, vườn hoa; khu văn hóa thể thao, giải trí; trung tâm tổ chức sự kiện quy mô lớn; nhà tang lễ…

Các lĩnh vực về bảo vệ môi trường, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, văn hóa văn minh đô thị…còn nhiều hạn chế, bất cập.

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Vĩnh Yên hướng đến đô thị xanh, thông minh, đáng sống, Vĩnh Yên xác định phát triển đô thị theo 3 hướng đột phá chiến lược là: Phát triển mô hình đô thị xanh, hướng đến thành phố thông minh; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I và phát huy tốt vai trò trung tâm tỉnh lỵ, đô thị lõi của thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai.

Ưu tiên đầu tư, đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị, nâng cao các tiêu chí đô thị, phấn đấu đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt trung bình 16-18%/năm;

Các tiêu chí đô thị được nâng cao, trong đó: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 26,5 m2/người; diện tích cây xây đạt 16 m2/người; tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đạt 18%;

100% đường phố chính được chiếu sáng; 97% rác thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn; xây dựng và phát triển 18 khu không gian công cộng đô thị…;

Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, giải quyết việc làm, văn minh đô thị…đáp ứng tốt nhu cầu người dân và phát triển đồng bộ với các tiêu chí đô thị.

Mục tiêu đến năm 2030, Vĩnh Yên hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, cơ bản trở thành đô thị xanh và từng bước xây dựng thành phố thông minh.

Những giải pháp trọng tâm

Trên cơ sở những đột phá chiến lược và mục tiêu cụ thể đề ra, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về xây dựng, phát triển đô thị, thành phố Vĩnh Yên tập trung triển khai 6 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm:

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, lấy phát triển dịch vụ thương mại làm trọng tâm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế đô thị. Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, hiện đại: Y tế, giáo dục, du lịch nghỉ dưỡng, tài chính, ngân hàng…

Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao đời sống nhân dân gắn với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, coi đây là nhân tố quan trọng để đưa thành phố tiến lên hiện đại, văn minh, đáng sống.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, đô thị, nhất là công tác quy hoạch cần được nâng tầm chiến lược theo hướng mở, có dư địa không gian để dự phòng cho các giai đoạn sau.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác bảo vệ nội bộ và phòng chống tham nhũng.

Xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động của chính quyền các cấp. Tập trung nguồn lực xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện chuyển đổi số trên một số lĩnh vực: Đất đai, tài nguyền, khoáng sản, môi trường, giao thông…

Phát huy những kết quả đạt được, cùng với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân, tin tưởng rằng, Vĩnh Yên sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, ngày càng phát triển bền vững, xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị, hành chính, văn hóa và đối ngoại của thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)