Thành lập Khu công nghiệp Gia Bình II tỉnh Bắc Ninh

Thứ năm, 15/04/2021 14:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định số 128/QĐ-UBND, ngày 12/4/2021, về việc thành lập Khu công nghiệp Gia Bình II tỉnh Bắc Ninh.

Sơ đồ Khu công nghiệp Gia Bình II.

Theo quyết định này, Khu công nghiệp Gia Bình II có diện tích 250 ha, nằm tại 4 xã: Nhân Thắng, Thái Bảo, Bình Dương và Vạn Ninh (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Chủ đầu tư  là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, có tổng vốn đầu tư 3.956,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Thủ trưởng Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ngành: Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục thuế Bắc Ninh, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình triển khai các nhiệm vụ liên quan và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka sớm đưa khu công nghiệp vào hoạt động.

Doanh nhân Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, giới thiệu các dự án trọng điểm của Khu Đô thị Hanaka.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2021, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Trong quyết định này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai Dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm điều kiện về tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp trong quá trình xem xét, quyết định thành lập mới khu công nghiệp.

Trường hợp thành lập mới khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh dẫn đến không bảo đảm đáp ứng điều kiện về tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư của Dự án thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Bắc Ninh bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai năm 2013.

Chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan có liên quan giám sát, đánh giá việc triển khai Dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động vốn đầu tư của Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)