Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam

Thứ năm, 04/09/2014 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2068/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam về việc “Đề nghị có chính sách đầu tư xây dựng hạ tầng cho cơ sở, ngoài việc cử kỹ thuật của chủ đầu tư hoặc thuê đơn vị tư vấn giám sát theo Luật Xây dựng thì phải kết hợp với nhân dân địa phương nơi tiếp nhận bàn giao công trình để cùng theo dõi, giám sát việc thi công công trình về chất lượng công trình cũng như tiến độ thi công.”

Để tăng cường công tác giám sát của nhân dân đối với công trình xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 (Quyết định số 80); Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80. Đồng thời, Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, trong đó tại điểm e Khoản 2 Điều 4 quy định về giám sát cộng đồng đối với hoạt động xây dựng.

Như vậy, việc giám sát cộng đồng đã được quy định tại các văn bản của Nhà nước. Đề nghị cử tri cần căn cứ vào các quy định này để yêu cầu các cơ quan, chủ đầu tư tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện và tiếp nhận bàn giao công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2068/BXD-HĐXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)