Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm việc với lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp khối Y tế

Thứ sáu, 16/04/2021 17:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/4/2021, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh có buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp khối Y tế trực thuộc Bộ về tình hình triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì buổi làm việc

Hiện nay, khối Y tế thuộc Bộ Xây dựng có 6 đơn vị, bao gồm 2 bệnh viện và 4 trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng. Trong đó, các bệnh viện thực hiện chức năng quản lý, theo dõi công tác y tế, y học trong các đơn vị thuộc Bộ, tham gia đầy đủ các chương trình y tế quốc gia thuộc ngành Xây dựng; các trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng thực hiện các nhiệm vụ điều dưỡng, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động của 2 bệnh viện và 4 trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng thời gian qua, trong đó có những yếu tố thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề xuất một số giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị sự nghiệp khối Y tế thuộc Bộ Xây dựng trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhất các chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp khối Y tế tập trung triển khai các hoạt động mang tính đột phá nhằm nâng cao hình ảnh đơn vị, nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đưa hoạt động của đơn vị đi vào thực chất và hướng đến tự chủ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, các đơn vị cần xác định rõ mục tiêu, đối tượng phục vụ, thực hiện các phương án quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả hơn; tạo dựng không gian, cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp; nghiên cứu, đề xuất lĩnh vực hoạt động, sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân; mở rộng các hoạt động liên kết, hợp tác với các đơn vị trong ngành và tại địa phương.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu các đơn vị sự nghiệp khối Y tế thuộc Bộ khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch lãnh đạo, điều hành hoạt động của đơn vị năm 2021, trong đó xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu... trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét ngay trong tháng 4 này.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)