Thông tin văn bản số: 10/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 10/VBHN-BXD
Ngày ban hành 30/12/2019
Ngày hiệu lực 30/12/2019
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng 
Lĩnh vực Khác,Quy chuẩn - Tiêu chuẩn,Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ Xây dựng: Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng