Thông tin văn bản số: 05/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 05/VBHN-BXD
Ngày ban hành 01/11/2019
Ngày hiệu lực 01/11/2019
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh 
Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 1/11/2019 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng