Thông tin văn bản số: 04/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 04/VBHN-BXD
Ngày ban hành 30/09/2019
Ngày hiệu lực 30/09/2019
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng 
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 30/09/2019 của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.