Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 4)(09/04/2010)

Ngày 07/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 421/QĐ- BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo  sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

Tìm theo ngày :