Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Lương Sơn đến năm 2045(22/03/2024)

Ngày 22/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Lương Sơn đến năm 2045. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành xây dựng, lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình. Bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc chủ trì hội nghị.

Tìm theo ngày :