Giải đáp vướng mắc về quản lý dự án đầu tư xây dựng(02/04/2024)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 515/BQLDA8-KTKH ngày 29/2/2024 của Ban quản lý dự án 8 - Bộ Giao thông vận tải về việc giải đáp vướng mắc về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tìm theo ngày :