Gắn xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh trong cuộc cách mạng 4.0

Thứ hai, 13/08/2018 14:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
 Sáng 10/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các quận, huyện, thị xã vào dự thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thùy Linh

Xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị Hà Nội là cần thiết

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị là nhiệm vụ quan trọng, luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo thực hiện qua Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng, các Hội nghị Trung ương nhằm đáp ứng những yêu cầu thực tiễn về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đô thị các cấp nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng trong bối cảnh đô thị hóa ở nước ta hiện nay.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của cả nước, giữ vị trí đặc biệt quan trọng, đồng thời cũng là thành phố lớn với mật độ dân số cao. Khu vực đô thị của thành phố với kết cấu hạ tầng kỹ thuật đã được xây dựng cơ bản đồng bộ, thống nhất và tương đối hoàn chỉnh, không phụ thuộc vào địa giới hành chính quận, phường. Khu vực nông thôn và đô thị cũng không còn bị cản trở bởi khoảng cách địa lý. Tại các huyện, xã đang diễn ra quá trình đô thị hóa nhanh chóng, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống của nhân dân có sự đan xen giữa các yếu tố của nông thôn và đô thị và ngày càng phát triển theo hướng đô thị hóa....

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cũng cho rằng, tổ chức chính quyền các cấp ở Hà Nội hiện nay trên thực tế còn có một số hạn chế, bất hợp lý, cả về phân định nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức bộ máy; phương thức hoạt động, cơ chế điều hành, chính sách phân cấp quản lý trên một số lĩnh vực chưa phù hợp với đối tượng, đặc thù quản lý ở đô thị và quá trình đô thị hóa ở khu vực nông thôn đang thay đổi nhanh chóng.

Với xu hướng đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và Việt Nam, việc triển khai mô hình chính quyền điện tử, cuộc cách mạng 4.0 và hình thành các đô thị thông minh hiện nay đang dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức, phương thức quản lý, tác động đến các cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cả người dân, doanh nghiệp, xã hội.

Tại Kết luận số 22-KL/TW của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Chính trị đã “đồng ý để thành phố Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật”.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, xuất phát từ những căn cứ, cơ sở thực tiễn trên, việc triển khai xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị Hà Nội là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền thành phố Hà Nội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền, một cấp hành chính

Tại Hội thảo đã có 12 lượt ý kiến của các đại biểu tham dự, trong đó có 3 ý kiến của đại diện lãnh đạo các huyện và 9 ý kiến của đại diện lãnh đạo các xã. Các ý kiến thảo luận tại hội thảo đều cơ bản thống nhất với việc lựa chọn phương án 1 của Đề án, đó là xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền (cấp Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã), một cấp hành chính (tại các xã, phường, thị trấn).

Các đại biểu cho rằng, việc thực hiện theo phương án 1 của Đề án là việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền Thành phố, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn mới. Đặc biệt, nếu thực hiện theo phương án này, sẽ bảo đảm tổ chức bộ máy chính quyền Thành phố gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn và phù hợp với quy định hiện hành của Hiến pháp và pháp luật về Tổ chức Chính quyền địa phương.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu bài tham luận, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, trên cơ sở nhất trí tổ chức mô hình thí điểm với phương án 1, các ý kiến đã tập trung làm rõ hơn về cơ sở đề xuất mô hình. Đánh giá, bổ sung những ưu điểm, nhược điểm của từng phương án. Đánh giá những hạn chế, vướng mắc, những thuận lợi và khó khăn trên thực tế đối với bộ máy chính quyền cấp huyện và cấp xã. Đánh giá tác động đến việc phát triển kinh tế-văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương và cuộc sống của người dân khi thực hiện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT. Đặc biệt là gắn việc xây dựng chính quyền đô thị với xây dựng thành phố thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Về tổ chức, hoạt động và mối quan hệ của tổ chức Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong mô hình bao gồm mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền các cấp; mối quan hệ giữa cấp ủy với các đảng viên hoạt động trong HĐND, UBND; giữa người đứng đầu cấp ủy với người đứng đầu HĐND, UBND; mối quan hệ giữa Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội với chính quyền các cấp, bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân thông qua hoạt động giám sát, đối thoại…

Về lộ trình tổ chức và các giải pháp để thực hiện Đề án, các ý kiến cho rằng cần phải thận trọng, chặt chẽ, tăng cường các điều kiện bảo đảm thực thi thông qua việc động viên hợp lý các nguồn lực tài chính, thực hiện cân đối ngân sách tích cực và sự đồng tâm nhất trí, sự tham gia của các Bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan Đảng của Thành phố, chính quyền Thành phố và chính quyền các cấp thuộc Thành phố, MTTQ và các Đoàn thể của Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, các ý kiến phát biểu trong buổi hội thảo hôm nay có hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo sâu sắc, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Ban Soạn thảo Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội sẽ tiếp thu, hoàn thiện để thực hiện theo kế hoạch báo cáo với Trung ương.
 

Theo Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)