Hướng dẫn giải quyết đối với hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nghĩa trang Vĩnh Hằng tại thị trấn Hùng Sơn

Thứ năm, 09/06/2022 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2063/BXD-HTKT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn giải quyết đối với hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nghĩa trang Vĩnh Hằng tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đối với quy định của pháp về chuyên ngành quản lý nghĩa trang

- Tại khoản 22, Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, công trình nghĩa trang thuộc hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Tại điểm d, khoản 2, Điều 7, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và được sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 4, Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng quy định: “Đối với dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này (sau đây gọi là dự án sử dụng vốn khác) mà pháp luật về đầu tư có quy định phải lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định về việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan;”.

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 6, Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng theo quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng.

Do đó việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng cần tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và các quy định có liên quan.

Căn cứ các quy định hiện hành Sở Kế hoạch và Đầu tư, nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng cần tuân thủ các quy định về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2063-BXD-HTKT_09062022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2063/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)