Hướng dẫn Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông - UBND tỉnh Đồng Tháp về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ sáu, 08/10/2021 16:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4187/BXD-HĐXD gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông - UBND tỉnh Đồng Tháp cho ý kiến về hình thức quản lý dự án khi chủ đầu tư không phải Ban QLDA chuyên ngành, khu vực.

Theo quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng hình thức quản lý dự án phù hợp với quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Trong đó, hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện quản lý dự án đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quản lý của mình. Việc giao đơn vị quản lý dự án có thể được thực hiện tại Quyết định phê duyệt dự án hoặc bằng Văn bản riêng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4187-BXD-HDXD_08102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4187/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)