Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Thứ tư, 01/09/2021 15:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3524/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn và kiến nghị nội dung liên quan đến xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Việc xác định chi phí xây dựng, chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình làm cơ sở xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hiện hành là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng). Theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng: chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định bằng định mức tỷ lệ (%) trên chi phí xây dựng, chi phí thiết bị hoặc tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị. Trường hợp do đặc thù riêng của dự án, nếu chi phí quản lý dự án, chi phí một số công việc tư vấn chưa có định mức được ban hành hoặc xác định theo định mức ban hành tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD không phù hợp, chủ đầu tư tổ chức lập dự toán để xác định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3524-BXD-KTXD_01092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3524/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)