Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD nhập khẩu

Thứ sáu, 20/08/2021 17:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1480/PC-VPCP ngày 04/8/2021 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số SFV-CV/2021-001 ngày 28/7/2021 của Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ xin xem xét và hỗ trợ về việc nộp thông báo đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước để được thông quan hàng hóa tại cảng Hải Phòng.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có đã có công văn 3324/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

1. Về việc hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu

Ngày 06/8/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3138/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan này thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng để tránh ùn tắc hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu.

2. Về việc phối hợp với Tổng cục Hải quan trong việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 06/8/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3148/BXD-VLXD gửi Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trong đó Bộ Xây dựng đã có ý kiến với Tổng cục Hải quan: “Đối với các trường hợp Sở Xây dựng địa phương chưa thực hiện việc kiểm tra, doanh nghiệp nhập khẩu chưa có Giấy đăng ký kiểm tra có xác nhận của Sở xây dựng để thực hiện thủ tục hải quan đưa hàng về bảo quản, cơ quan hải quan căn cứ vào tình hình thực tế và quy định pháp luật để xem xét giải quyết cho hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu được đưa về bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng cấp.”

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3324-BXD-VLXD_20082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3324/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)