Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Thứ tư, 28/07/2021 16:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2970/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Lộc Phúc hướng dẫn về lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của tổ chức.

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trường hợp tổ chức đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng thì được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại mục 3.1 phụ lục VII Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Quý Công ty căn cứ quy định về công trình nhà, kết cấu dạng nhà tại phụ lục 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng để xác định các công trình hàng không thuộc loại công trình được tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế theo quy định nêu trên.

Phạm vi hoạt động xây dựng của các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng xác định theo quy định tại Mục 3 Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì: Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng. Do đó, trường hợp tổ chức đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực “Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng” thì được tham gia tư vấn giám sát thi công các công việc theo quy định nêu trên đối với công trình dân dụng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2970-BXD-HDXD_28072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2970/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)