Xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và đánh giá các điều kiện về cấp phép xây dựng công trình được tiếp nhận trước ngày 01/01/2021

Thứ ba, 16/03/2021 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã có công văn 864/BXD-HĐXD ngày 16/3/2021 gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và đánh giá các điều kiện về cấp phép xây dựng công trình được tiếp nhận trước ngày 01/01/2021.

Ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và có hiệu lực từ ngày ký. Nội dung xử lý chuyển tiếp với trường hợp công trình xây dựng đã trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trước ngày 01/01/2021 nhưng chưa có thông báo kết quả thẩm định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Trong đó, điểm b Khoản 3 Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định: “Đối với công trình xây dựng thuộc phạm vi áp dụng quy định của Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và rà soát các điều kiện cấp phép xây dựng để miễn giấy phép xây dựng được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Trường hợp hồ sơ thiết kế trình thẩm định không đáp ứng yêu cầu, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản trả hồ sơ để Chủ đầu tư hoàn thiện và thực hiện việc thẩm định theo quy định của Nghị định này.”. Sở Xây dựng thành phố Hà Nội căn cứ quy định trên và các quy định có liên quan tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_864-BXD-HDXD_16032021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 864/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)