Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 10

Thứ năm, 31/12/2020 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị đưa thành phố Buôn Ma Thuột vào danh mục dự án nâng cấp đô thị giai đoạn 2020-2030 để tổ chức cải tạo các khu đô thị nghèo hoặc các khu vực có thu nhập thấp; bảo tồn các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và cải tạo hệ thống sông, suối trên địa bàn thành phố”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 6358/BXD-PTĐT ngày 31/12/2020 trả lời như sau:

Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 theo đó thời gian thực hiện chương trình từ 2009-2020. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc cải tạo các khu đô thị nghèo, khu vực dân cư có thu nhập thấp, bảo tồn giá trị di sản văn hóa - đô thị, cải tạo sông suối trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột là cần thiết. Bộ Chính trị đã có Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 09/7/2020 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Xây dựng sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đắk Lắk để phát triển hệ thống đô thị của tỉnh và thành phố Buôn Ma Thuột.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 6358/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)