Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH Dae Young E&C

Thứ năm, 05/11/2020 17:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/11/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5335/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Dae Young E&C.

Các lĩnh vực trong ngành Xây dựng thuộc Biểu cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có liên quan đến đề xuất điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH Dae Young E&C hiện nay đã được quy định tại Bảng phân loại các ngành dịch vụ trong WTO, bao gồm: Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671), dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672), dịch vụ kỹ thuật tổng hợp (CPC 8673), dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc phong cảnh (CPC 8674); dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865); công tác xây dựng chung các tòa nhà (CPC 512), công tác xây dựng chung kỹ thuật dân dụng (CPC 513).

Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cần hướng dẫn nhà đầu tư rà soát, chuẩn xác lại tên các ngành nghề kinh doanh cho phù hợp. Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH Dae Young E&C cần được Bộ Công Thương là Cơ quan chủ trì đàm phán gia nhập WTO và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Thương mại, Luật Đầu tư, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Dae Young E&C phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hoạt động theo quy định của Luật Xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5335-BXD-HDXD_05112020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5335/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)