Thay đổi tên tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp

Thứ tư, 04/08/2021 11:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/8/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 913/QĐ-BXD về việc thay đổi tên tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp.

Theo Quyết định, tên tổ chức đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp được thay đổi như sau:

Tên cũ: Công ty cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng AquaCert (Quyết định số 778/QĐ-BXD ngày 21/6/2021 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận).

Tên mới: Công ty cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng AqCert.

Công ty cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng AqCert có trách nhiệm thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu; phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực đến ngày 21/6/2024 kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_913-QD-BXD_02082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 913/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)