Hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam xử lý chuyển tiếp các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ ba, 07/07/2020 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3944/EVN-ĐT ngày 10/6/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị hướng dẫn quản lý chi phí dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3272/BXD-KTXD ngày 07/7/2020 có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 3944/EVN-ĐT Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV được phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ- CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng nhưng chưa triển khai. Do đó, các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; việc chuyển tiếp áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, Điều 26 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể đối với các kiến nghị của EVN tại văn bản số 3944/EVN-ĐT như sau:

- Việc lập, thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng của dự án này thực hiện theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đối với các công việc triển khai sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

- Đối với các gói thầu xây dựng đã lựa chọn được nhà thầu, đã ký hợp đồng trước ngày 15/02/2020 như nêu tại văn bản số 3944/EVN-ĐT thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và nội dung hợp đồng đã ký kết.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3272-BXD-KTXD_07072020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3272/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)