Thủ tục đầu tư xây dựng

Thứ năm, 28/10/2021 16:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2837/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 30/8/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc tham vấn ý kiến về thủ tục đầu tư xây dựng dự án Trụ sở làm việc Agribank Chi nhánh Nghi Sơn Nam Thanh Hóa.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4457/BXD-HĐXD ngày 28/10/2021 có ý kiến như sau:

Điều 7 Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng) không quy định việc lựa chọn nhà đầu tư, chỉ quy định việc xác định chủ đầu tư sau khi đáp ứng các thủ tục về đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có). Theo đó, trong trường hợp pháp luật về đất đai và đấu thầu có yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thì cần hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trước khi xác định chủ đầu tư theo pháp luật về xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4457-BXD-HDXD_28102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4457/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)