Giải đáp vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

Thứ năm, 28/10/2021 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4456/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình hướng dẫn giải đáp vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Điều 4 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng chỉ liệt kê các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư (không hoàn toàn sắp xếp theo thứ tự thực hiện).

Chủ đầu tư là nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định tại Điều 7 Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng) và chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch). Theo đó, tại giai đoạn thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư có thể chưa xác định chủ đầu tư để lập quy hoạch chi tiết.

Điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định việc lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước về nhà ở đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở về: “Sự phù hợp của dự án đầu tư xây dựng nhà ở với quy hoạch chi tiết (đối với trường hợp đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt). Trường hợp quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư xây dựng nhà ở với quy hoạch chung..

Do vậy, tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư thì các nội dung liên quan của dự án đầu tư xây dựng nhà ở chưa yêu cầu bắc buộc đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch chi tiết. Đối với các sản phẩm nhà ở, nội dung thẩm định về nhà ở chỉ là sơ bộ về cơ cấu (loại hình, phân khúc,...), được đánh giá trên cơ sở các quy hoạch xây dựng đã có, quy hoạch sử dụng đất và chiến lược, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4456-BXD-HDXD_28102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4456/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)