Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, thành phố Hà Nội

Thứ sáu, 24/09/2021 17:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3962/BXD-HĐXD gửi Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội cho ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3.

Theo Tờ trình số 170/TTr-BQLCTGT ngày 13/8/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 sử dụng vốn ngân sách của thành phố Hà Nội và do UBND thành phố Hà Nội quyết định đầu tư.

Nội dung Quý Sở đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến thẩm định như nêu tại văn bản nói trên thuộc nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14).

Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án nói trên thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND thành phố Hà Nội theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND thành phố Hà Nội tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng theo chuyên ngành cần phải thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Trong quá trình thẩm định, trường hợp cần xin ý kiến đối với những nội dung cụ thể liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Sở có văn bản gửi Bộ Xây dựng để có ý kiến cụ thể.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3962-BXD-HDXD_24092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3962/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)