Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ sáu, 02/02/2024 17:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6812/SXD-QLXD ngày 29/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 549/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án là Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ (như nêu tại văn bản số 6812/SXD-QLXD), việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng của dự án thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP; nội dung thẩm định tổng mức đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Như vậy, nội dung thẩm định tổng mức đầu tư (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) là một thành phần chi phí) bao gồm kiểm tra sự hợp lý, phù hợp với quy định và các chế độ, chính sách, hướng dẫn của nhà nước có liên quan khi tính toán, xác định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 549/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)