Điều chỉnh giá vật liệu cho hợp đồng trọn gói

Thứ ba, 28/06/2022 16:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2328/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang về việc điều chỉnh giá vật liệu cho hợp đồng trọn gói.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 12/XLD-NT và tài liệu gửi kèm thì hợp đồng số 15/2020-HĐ-XD giữa Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Cam Lâm và Công ty TNHH xây lắp điện Nha Trang được ký ngày 28/12/2020. Do vậy, hợp đồng đã ký thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, theo đó:

- Khi Nhà nước ban hành chính sách về phòng, chống dịch Covid 19 làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng thì được điều chỉnh hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác quy định tại khoản 2 Điều 35.

- Tiêu chí để xem xét một sự kiện bất khả kháng được quy định tại khoản 2 Điều 51.

- Trường hợp bên giao thầu chậm bàn giao mặt bằng gây thiệt hại, nhà thầu được quyền đòi bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 28.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2328-BXD-KTXD_28062022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2328/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)