Hướng dẫn chi phí thiết kế, chi phí thẩm tra, chi phí giám sát xây dựng

Thứ ba, 14/12/2021 18:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5169/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH một thành viên thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC hướng dẫn chi phí thiết kế, chi phí thẩm tra, chi phí giám sát xây dựng.

Theo đó, chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành từ bảng 2.4 đến bảng 2.13 kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của từng công trình (tương ứng với loại, cấp công trình) trong tổng mức đầu tư được duyệt hoặc của từng gói thầu xây dựng trong trường hợp dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng. Đối với dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên như nêu tại Văn bản số 692/ADCC-TTKTĐT thì chi phí tư vấn thiết kế công trình khu bay (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí xây dựng tương ứng của loại công trình giao thông trong tổng mức đầu tư (bảng 2.8, bảng 2.9 Thông tư số 12/2021/TT-BXD); chi phí tư vấn thiết kế công trình nhà ga hành khách xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí xây dựng tương ứng của công trình dân dụng trong tổng mức đầu tư (bảng 2.4, bảng 2.5 Thông tư số 12/2021/TT-BXD).

Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (bảng 2.16 theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của công trình trong tổng mức đầu tư. Trường hợp công việc thiết kế thực hiện theo gói thầu thì chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (bảng 2.16 ) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu.

Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (bảng 2.17 theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của công trình trong tổng mức đầu tư. Trường hợp thẩm tra dự toán gói thầu thi công xây dựng thì chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (bảng 2.17) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu.

Chi phí giám sát thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (bảng 2.21 theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng.

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (bảng 2.22 theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD) nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu thiết bị.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5169-BXD-KTXD_14122021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5169/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)