Hướng dẫn xác định suất vốn đầu tư trên đơn vị diện tích đất

Thứ sáu, 01/10/2021 17:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4096/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc hướng dẫn xác định suất vốn đầu tư trên đơn vị diện tích đất.

Về suất vốn đầu tư xây dựng công trình: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố thuộc hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới tính theo một đơn vị diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình. Nội dung suất vốn đầu tư bao gồm các chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và thuế giá trị gia tăng. Tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 đã ban hành suất vốn đầu tư cho các loại công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật và hệ số điều chỉnh vùng để điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư về địa điểm xây dựng công trình (tỉnh An Giang thuộc vùng 6).

Về suất đầu tư trên một diện tích đất: Trên cơ sở tham khảo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành, Sở Xây dựng căn cứ loại, cấp công trình, thời điểm xác định, khu vực đầu tư và các chi phí liên quan theo quy định pháp luật khác để xác định suất đầu tư trên một diện tích đất.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4096-BXD-KTXD_01102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4096/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)